FPDF error: Not a JPEG file: https://image.bokus.com/images/9789138238233_200x_framlingsfienden-inom-oss-sou-201274-betankande-fran-utredningen-om-ett-effektivare-arbete-mot-framlingsfientlighet_haftad.jpg